Meditation

                                   tree.jpg

Utforska Ditt inre och plocka fram Dina fantastiska förmågor. Få ökad självkännedom och kontakt med vem Du egentligen är. Finn Ditt inre lugn medan Du också lär känna de andliga vägledare och änglar, som följer Dig från den andliga världen och gärna hjälper Dig i de vägval Du står inför i livet. Utveckla Ditt inre hörande och seende med hjälp av vägledda meditationer. Du får hjälp att läka Ditt inre barn och kan på så sätt få in mer spontanitet och glädje i Ditt liv med fokus på att leva här och nu.

Meditation är bra för:

 stress
 högt/lågt blodtryck
 muskelspänningar
 värk
 minnet
 koncentration (t ex studier mm)
 positivt tänkande
 få bättre fokus och målmedvetenhet 
 stöd för att hitta sin livsuppgift

Kontakta mig per e-post om Du vill komma på meditation för att få bekräftat om plats. Vill Du att jag ska komma och hålla en meditation hemma hos Dig och Dina vänner så kontakta mig. Det behöver inte vara någon speciell lokal. Ni bör vara 6-15 personer.

Vill Du ha hjälp att meditera ensam mellan gångerna, prata med mig om de vägledda meditationer som jag har spelat in på CD. Varje skiva har en särskild mening för just den person som ska ha den!

Välkomna!!!