Access bars

ansikten.jpg

Våra tankar påverkar vår hälsa

Vetenskapen visar att tankar, känslor, sinnesstämningar och andra medvetna och omedvetna reaktioner i Ditt liv kan påverka den fysiska kroppens hälsa och välbefinnande.

Access Bars

Access™ har många verktyg och processer för att skapa och förändra ditt liv så att det fungerar för Dig.

Bars är fantastiskt avslappnande, vårdande och en stärkande process som löser upp begränsningar på alla områden som Du är beredd att förändra! Att få Dina bars "körda" innebär att 32 punkter på Ditt huvud får en lätt beröring och genom denna beröring kan Du lätt och ledigt släppa på allt det som hindrar Dig från att bara ta emot och få det högsta och bästa för just Dig? Barspunkterna lagrar den elektromagnetiska delen av alla tankar, idéer, attityder, beslut och övertygelser som Du någonsin har haft om någonting. Det här är tillfället för Dig att släppa på allt!

Punkterna på Ditt huvud kan ses som ”hållare” som binder tankar, känslor och idéer. De i sin tur skapar åsikter och dömande som inte tillåter Dig att vara fri i livet. När Du får Access bars så är det som om Du omformaterar datorn och rensar bort virus och andra onödiga program som stör och hindrar datorn (Dig) att fungera och skapa det som är kul och lättsamt för Dig.

Områden som det rör är till exempel glädje, sorg, medvetenhet, läkning, lugn, åldrandet, tid, kontroll, pengar, kreativitet, kroppen, sexualitet, tacksamhet, kraft, hopp & drömmar, form & struktur.

Bars är en internationellt beprövad metod sedan mer än 25 år tillbaka och det är ett fantastiskt komplement till fysisk behandling, träning, coaching och andra terapier. Den har förändrat 1000-tals människors liv världen över och är grunden i Access Consciousness, skapat av Gary Douglas, läs gärna mer på www.accessconscoiusness.se.

Många som får bars och använder sig av bars upplever stora förändringar i:

- kroppen
- i sina liv
- med sömn
- hälsa & vikt
- sex & relationer
- pengar
- ångest, stress
- ökad lust, energi och kreativitet
- förbättrad kommunikation
- ökad lugn, glädje och tystnad av tankebruset
- ökad medvetenhet och närvaro

Barn som får Bars ökar det inre lugnet, höjer självkänslan och inlärningsförmågan. De öppnar uppför sin egen kreativitet, vilket underlättar skolgången. Både barn och vuxna med till exempel ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser kan uppleva ett ökat lugn. Bars används också för personer med utmattningsdepression, stress och kronisk värk.

Behandlingen är cirka en timme. Välkommen att prova hos mig!

englavinge@hotmail.se